SEO kampagne

Vores SEO kampagner består af to overordnede faser. Vi starter med en grundig analyse og derefter går vi i gang med selve implementeringen, hvor vi udfører den handlingsplan, som er resultatet af analysen. Nedenfor findes en mere detaljeret beskrivelse af hvad disse to faser indebærer.

Analyse

Analysen er en yderst vigtig del af en SEO kampagne, idet den afgør hvilke tiltag der skal gennemføres under implementeringsfasen, det inkluderer alt fra den overordnede strategi til hvilke søgeord der skal satses på.

Søgeordsanalyse

Hvis en SEO kampagne skal blive en succes, er det altafgørende at udvælge de rette søgeord at gå efter. Søgeordene skal selvfølgelig være relevante for indholdet af dit website, og du har måske allerede en god ide om, hvad disse kunne være.

SøgeordDet kan forekomme, at nogle af dine foretrukne søgeord er totalt domineret i søgemaskinerne af højt troværdige websites, offentlige myndigheder eller større veletablerede firmaer. Det kan være en langvarig og bekosteligt affære, at vinde terræn for sådanne søgeord. Dette er en af grundene til, at det altid er en god ide at lave noget kreativ research, med henblik på at finde nye søgeord, som måske er knap så indlysende, men som alligevel kan medvirke til at opnå gode resultater.

Hjemmeside analyse

En hjemmeside analyse går ud på at undersøge, hvordan din hjemmeside ser ud, set fra søgemaskinernes perspektiv. En søgemaskine ser dele af dit website, der ikke umiddelbart er synligt for brugerne, herunder selve koden. Det gør de for at forstå strukturen af dit website, og for at afgøre hvad de skal vise på søgeresultatsiderne.

Søgemaskinerne fortrækker at koden bag et website er ordentlig og struktureret, ligeledes vil de gerne have, at siderne loader hurtigt. Søgemaskinerne kigger naturligvis også på det indhold der er synligt for hjemmesidens besøgende, heriblandt selve teksten, billeder, videoer, links mv. Formålet med det er, at fastslå hvad siden handler om og hvor relevant den er for diverse søgeord. Derfor er det vigtigt, at indholdet på din hjemmeside synes relevant for de søgeord du går efter.

Lige så vigtigt som det er, at undersøge hvad søgemaskinerne ser, er det, at undersøge hvad de ikke kan se. Man kan lave en masse lækre detaljer på et website ved hjælp af teknologier som Flash og AJAX (Asynkront JavaScript og XML), eller ved at generere indhold dynamisk med JavaScript. Desværre er den slags indhold som oftest usynligt for søgemaskinerne, hvilket er lidt af en katastrofe, set fra et SEO perspektiv.

Konkurrentanalyse

Det er altid vigtigt at kende sine konkurrenter. Derfor undersøger vi de websites/firmaer som allerede har en topplacering i søgemaskinerne, for de søgeord du går efter. Hvem er de? Hvad gør de rigtigt? Hvad er deres svagheder? Hvordan slår vi dem?

Konklusion

Analysen munder ud i en konklusion, som udgør vores anbefalinger for en SEO strategi for websitet. Før vi går videre præsenteres du for konklusionen og dine eventuelle input inddrages. Først når du er tilfreds og giver grønt lys, går vi i gang med at implementere strategien.

Implementering

Når den indledende analyse er overstået og du er tilfreds, er vi klar til at begynde at implementere SEO strategien. Da strategien i høj grad afhænger af, hvad der kom frem under analysen, vil implementeringsfasen variere fra kunde til kunde, men den omfatter normalt følgende trin.

On-site optimering (website optimering)

Strukturen og koden bag websitet rettes, så den følger de største søgemaskiners guidelines. Diverse uhensigtsmæssigheder og problemer, såsom skjult eller duplikeret indhold korrigeres. Efter aftale tilrettes indholdet på siderne, så det matcher de udvalgte søgeord. Dette indebærer typisk ændringer i tekstindholdet, samt eventuelt tilføjelse af billeder og video.

Link bygning

Når andre hjemmesider linker til din, så fortæller det søgemaskinerne, at din hjemmeside er relevant. Derfor er linkbygning, altså det at skabe links til din hjemmeside, et vigtigt element i søgemaskineoptimering.

Alle links har dog ikke samme værdi. De allerbedste links er dem, der kommer fra sider der både er relevante for dine søgeord og som har stor autoritet på området. Naturligvis er sådanne links også de sværeste at opnå.

Søgemaskinerne kan godt lide at alt forekommer naturligt. Det er derfor vigtigt, at de nye links til dit site opstår i et moderat og jævnt tempo. Hvis dit site får tusinder af nye links hver dag igennem nogle uger, og stort set ingen derefter, så vil søgemaskinen antage, at dit site ikke længere er relevant, og din placering vil dale. Dette betyder, at opbygning af kvalitetslinks til dit website er en kontinuerlig proces.

Lokal søgeoptimering

Lokale virksomheder ligger ofte blandt de øverste organiske resultater på søgemaskinernes søgeresultatsider, især når der søges efter en serviceydelse, eller hvis søgeudtrykket indeholder navnet på et område eller en by. Det samme gør sig gældende når der søges via en mobiltelefon eller lignende enheder. Derfor kan lokal SEO meget vel være et uundværligt aspekt af din online marketing kampagne. Hvis du for eksempel har en tandlægeklinik i Storkøbenhavn, så vil trafik fra USA eller Brasilien næppe gavne din virksomhed. Lokal SEO er altafgørende for virksomheder der opererer inden for et specifikt geografisk område, eller for firmaer der ønsker at nå ud til så mange lokalområder som muligt.

inSEO Marketings lokal SEO service gør det muligt at forbedre din virksomheds tilstedeværelse på nettet lokalt set, og dermed få en masse nye kunder der har søgt på søgeord, der er relaterede til dit forretningsområde. Hvis du benytter vores lokale SEO service vil det gavne din virksomhed på følgende måde:

  • Det er nemmere at opnå topplaceringer i søgeresultaterne for dine fortrukne søgeord inden for et afgrænset lokalområde, da konkurrencen her vil være mindre, end den er for hele landet, eller hele verden.
  • Søgemaskinerne får informationer om din virksomheds beliggenhed, dermed kan de vise dit website til netop dem, der er inden for din geografiske målgruppe.
  • Personer der søger en virksomhed som din i netop dit lokalområde, vil have lettere ved at finde dig, og der vil være større chance for at de handler med dig.

Social Marketing

Social Marketing (Social Media Marketing – SMM) er rent faktisk en selvstændig disciplin inden for internet marketing, men vi anbefaler ofte at benytte SMM som en del af en SEO kampagne. Nogle kunder finder det måske ikke nødvendigt med en SMM kampagne ved siden af deres SEO kampagne. Man bør dog integrere visse elementer fra SMM – som minimum en Facebook side og/eller en LinkedIn profil, da det vil gavne SEO kampagnen. Du kan læse mere om SMM på vores Social Marketing side.